Собствено Търсене
Средства за персонална и локална защита
от нежелани животни

DAZER® DOGCHASER® ANIMALCHASER® BIRDCHASER® PESTREPELLER® MOLECHASER® SWATTER®

DAZER®
55.00 лв

Ултразвуков кучегон за персонална защита
Създаден да бъде винаги и навсякъде с Вас. Доказал своята ефективност и признат по целия свят. С него са оборудвани полицейските и пощенски служби на САЩ, Канада и Великобритания.
DAZER® служи за отблъскване на нежелани и агресивни кучета. Устройството излъчва ултразвук с честота 25KНz, който не се чува от хората, но на кучетата създава неприятно усещане, не болка, което ги кара да стоят на разстояние от Вас, да се отдръпнат или да избягат.
Може да се използва и като тренировъчно средство за кучета.

Произход: САЩ.

DOGCHASER®
29.00 лв

Ултразвуков кучегон за персонална защита
DOGCHASER служи за отблъскване на нежелани, агресивни кучета, чрез излъчване на ултразвук. Функционален аналог на американския DAZER. Едно добро съотношение цена/качество.
Максималната ефективност на DOGCHASER е до 8 метра. Корпусът и скобата за закачване са изпълнени от удароустойчива АВС-пластмаса.
Окомплектовката на DOGCHASER включва уред, инструкциия за експлоатация на български език, инструкция за експлоатация на английски език, мини-отвертка за демонтаж на отвора за батерията и резервен рапиден винт за капака на батерията.

Произход: Тайван.

SUPER DOGCHASER®
31.00 лв

Ултразвуков кучегон за персонална защита
Комбиниран уред съчетаващ три функции:
  • защита от кучета и котки;
  • трениране на кучета;
  • джобно фенерче.
SUPER DOGCHASER е предназначен за защита на всеки, който в ежедневието си има нежелани контакти с кучета и котки.
· SUPER DOGCHASER се използва като тренировъчно средство за кучета, в съчетание с устни и ръчни команди, при което успешно се преустановяват вредни навици на кучето и се възпитава за правилно поведение сред хората и в дома.
SUPER DOGCHASER може да бъде използван както навън, така и в затворено помещение.

Произход: Тайван

ANIMALCHASER®
55.00 лв

Стационарен уред за защита на открити и закрити площи от кучета и котки
ANIMALCHASER предотвратява нежелан достъп на животни (кучета, котки, катерици, полски и горски мишки, диви животни) до Вашия обект като излъчва мощен 130dB ултразвуков сигнал с променлива честота в обхвата 16 kHz - 23 kHz (някои хора, с по-чувствителен слух, чуват до 20KHz). Това създава силен дискомфорт у животните, не болка и ги кара да напуснат защитавания от уреда район.
ANIMALCHASER защитава площ от около 250-280кв.м. в зона от 90-градусов сектор, разположен фронтално пред уреда.
Mонтира се върху стена, ограда, пощенска кутия или дърво, посредством защитния си кожух, който предпазва уреда от валежи и позволява неговото лесно демонтиране и съхранение при необходимост. Захранва се с адаптер от мрежата за 220V, като към уреда се подава безопасното напрежение от 9V, приложимо при експлоатация на уреди на открито.
ANIMALCHASER консумира от електрическата мрежа около 1.5W за 1 час, което прави използването му практически безплатно за потребителя.
Посредством уреда се реализира надеждна и евтина защита на градини, дворове, складови помещения, заведения и навсякъде, където достъпът на кучета, котки, катерици, полски и горски мишки, диви животни е нежелан и вреден.

BIRDCHASER®
120.00 лв

Стационарен уред за защита от птици
BIRDCHASER предотвратява нежелан достъп на птици до Вашия обект, като излъчва цифрово записани предупредителни сигнали от хищни птици като ястреби, соколи и кукумявки.
Природният инстинкт на повечето видове птици, гризачи и дребни хищници не им позволява да навлизат в зоната на действие на уреда, което защитава Вашия обект от тях. Цифровият запис е резултат от продължителна изследователска работа и е защитен с патент.
BIRDCHASER се състои от звуков излъчвател, инфрачервен сензор, регуратор на силата на звука, превключвател за избор на режим.Уредът притежава два режима на работа:
  • "PIR" - вградения инфрачервен сензор регистрира присъствието на птица или животно (всеки "топлокръвен" обект) в зоната пред уреда от 130 градуса и на разстояние до 10 метра, след което се излъчва серия от предупредителни сигнали. Силата на предупредителните сигнали може да бъде регулирана в зависимост от желания ефект на защитата.
  • "AUTO" уредът излъчва серия от предупредителни сигнали през интервал от време, който може да бъде регулиран между 5 - 30 минути. Така се постига превантивна, постоянна защита на охранявания обект.
При първият режим уредът може да бъде използван и като класически уред за защита на малък обект от нежелано присъствие, като издаването на предупредителен сигнал от уреда се счита за сигнал към охраната за наличие на нарушител в защитаваната територия.
При максимална сила на звука BIRDCHASER може да охранява площ до 4 декара. Посредством него се реализира надеждна и евтина защита на земеделски и рибовъдни обекти, на летища и навсякъде, където нашествието на птици, полски и горски гризачи и дребни хищници създава проблеми на стопаните.

PESTREPELLER®
45.00 лв

Стационарен уред за защита от гризачи и хлебарки
PESTREPELLER реализира защита от мишки, плъхове, хлебарки, бълхи и мравки, като излъчва мощен 130dB ултразвуков сигнал с променлива честота в обхвата 30 kHz - 65 kHz. Лабораторно доказано е че, ултразвук с такива параметри атакува нервната система на домашните вредители и ги кара да напуснат защитаваната от уреда територия. Разглежданият ултразвук е извън обхвата на чуваемост на хората и домашните любимци като кучета, котки, птици и други топлокръвни животни. Той обаче е неприемлив за хамстери и морски свинчета.
Уредът не вреди на телевизионните, радио, алармени и телефонни сигнали, пожароизвестяването и газовата сигнализация. Безвреден е за хората, включително и за тези с пейсмейкъри и слухови апарати.
Честотата на излъчвания сигнал на уреда се променя "вълнообразно", което не позволява на вредителите да свикнат с него. PESTREPELLER охранява ефективно помещения до 450 кв.м. Когато помещението е преградено, следва да се постави устройство във всяка обособена единица.
Уредът притежава "тестов бутон", който при натискане показва на ползвателя, какво е усещането на вредителите при третиране с уреда. Не изпробвайте "тестовия бутон" за дълго време - усещането за Вас ще бъде болезнено неприятно!

RANDOM SONIC MOLECHASER®
45.00 лв

Серия уреди за защита от подземни гризачи
Уредите за защита от подземни гризачи предлагат едно ефективно, природосъобразно и евтино решение за защита на градински и земеделски площи от тези вредители. Подземните гризачи улавят звуковите и механични трептения под земята от голямо разстояние и тъй като това е за тях знак за опасност, напускат зоната, в която те се излъчват. На този принцип се основава работата на уредите от серията MOLECHASER®
Уредите излъчват дълбокопроникваща звукова емисия с подължителност 1,5-3,5 секунди и честота около 300Hz, с което се защитава площ от около 1000 квадратни метра (кръг с диаметър около 36 метра). При SONIC MOLECHASER® емисията се излъчва през интервали от 15 секунди, а при RANDOM SONIC MOLECHASER® интервала е променлив - от 15 до 75 секунди. Целта е изненадващо действие върху вредителите и непривикване към заплахата.
Уредите от серията MOLECHASER® са изпълнени в алуминиев корпус и притежават 100% водозащитеност, с което се предпазва околната среда от евентуално замърсяване при контакт на батериите с почвата.

SWATTER®24.00 лв

Електрическа мухобойка
Гарантиран бърз, лесен и ефективен начин за елиминиране на мухи и други летящи насекоми. Електрическата мухобойка генерира високо напрежение между двете страни на мрежата, което убива всички летящи насекоми попаднали там, като мухи, комари, пеперуди и др. Чист, безопасен и евтин метод, без да се налага използването на отрови или какъвто и да било консуматив.
За да задействате устройството го хванете за дръжката и натиснете бутона, докато светне индикаторната лампа. Уреда не работи, когато не свети червената лампа.
Когато летящите насекоми бъдат убити от високото напрежение, отпуснете бутона и почистете мрежата. Почистването става с изтръскване или като се забърше с мека суха четка или кърпа, като мрежата се пази от повреда.
Уреда да не се потапя в течности за почистване или измиване.

За поръчки и допълнителна информация за артикулите от тази страница - тел.:089 88 33 727 и sales@hadzhitodev.com


DAZER®| DOGCHASER®| ANIMALCHASER®|BIRDCHASER®| PESTREPELLER®|MOLECHASER®| SWATTER®| © 2011, X-Digital