Биоактивни добавки на Корпорация "Тянши"

RU | 
НАЧАЛО ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРА КОНСУЛТАЦИЯ


Имунитет. Възстановяване на имунитета

Спорт и пълноценно хранене

Импотентност. Продукти на Тянши повишаващи потенцията

Прибор за електронна акупунктура "Дун-Бао"

Антиоксиданти срещу свободни радикали

Акценти при производството на продуктите на Корпорация Тянши

Лятото и продуктите на Тянши

ОБЩИ УСЛОВИЯТова е информационен сайт. Той не съдържа оферти за стоки. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. За действието на продуктите, сайтът се позовава на текстовете от официалните каталози на Корпорация Тиенс и не носи отговорност за съдържанието им.

Освобождаване от отговорност
Сайтът не поема никаква отговорност:
- относно материали, публикувани от клиенти на сайта, съдърващи противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или насаждащо верска нетърпимост или окуражаващо поведение нарушаващо законите в страната и обществения ред, както и при публикуване от клиент в сайта на неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, неправомерно използване на чужда интелектуална собственост, картина, звук, образ и др.п., които накърняват чужди имуществени и/или неимуществени права.
- за изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които този сайт oсигурява връзка.
- за вреди причинени при използване на предоставените стоки и услуги.
- използваните на сайта търговски марки и наименования са притежание на техните собственици. Този сайт не е официален представител на търговските марки и употребата им е с илюстративна цел.

Ограничения при ползване на сайта
Потребителите на сайта ползват свободно неговите ресурсите с изключение на тук описаните ограничения, а така също и други общовалидни ограничения.
- потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изрично писмено разрешение.
- на потребителите на сайта е забранено неговото използване за предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, порнографско или насаждащо верска нетърпимост или окуражаващо поведение нарушаващо законите в страната.
- потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта чужд обект на авторско право или обекти на чужда интелектуална собственост, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени и/или неимуществени права и интереси на трети лица.
- потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права и интереси на трети лица.
  Начало| |Полезно|Сътрудничество|Консултация|Общи условия| Контакти    © 2019, X-Digital