Биоактивни добавки на Корпорация "Тянши"

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!

RU | 
НАЧАЛО КАТАЛОГ ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРА КОНСУЛТАЦИЯ Е-МАГАЗИН


Имунитет. Възстановяване на имунитета

Спорт и пълноценно хранене

Импотентност. Продукти на Тянши повишаващи потенцията

Прибор за електронна акупунктура "Дун-Бао"

Антиоксиданти срещу свободни радикали

Акценти при производството на продуктите на Корпорация Тянши

Лятото и продуктите на Тянши

ОБЩИ УСЛОВИЯТова е търговско-информационен сайт. Той съдържа оферти за стоки, които предоставят основна информация и снимки на съответните стоки, както и цена за тях с вкючено ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в офертата количество и не включва цена за доставка. Цените за доставка се изчисляват автоматично при поръчка на стока, като се визуализират и също включват ДДС. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. За действието на продуктите, сайтът се позовава на текстовете от официалните каталози на Корпорация Тиенс и не носи отговорност за съдържанието им.

1. Информация за търговеца, съгласно Закона за защита на потребителите:
"Синя звезда - Хаджитодев и сие" СД
гр.Варна, ул."Стефан Караджа" N:16, ТД "Файт" офис 203В
ЕИК:103745331
sales@hadzhitodev.com

2. Как да поръчате стоки?
Поръчката на дадена стока става чрез натискане на бутона “КУПУВАМ!” в нейната оферта. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договора клиента от една страна и от друга “Синя звезда - Хаджитодев и сие” СД, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Не се изисква регистрация в сайта при поръчката. За всяка нова поръчка се посочва адрес за доставка, телефон и е-mail адрес, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва с нищо търговеца. След получаване на поръчката, търговецът извършва проверка за наличността на продуктите и потвърждава поръчката на клиента на посочения от него е-mail или телефон за контакт.

3. Как да платите при on-line покупка?
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става чрез наложен платеж, при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име. Плащането на стоките е съобразено със Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ.

4. Как и кога ще получите поръчаните стоки?
Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Приемането става от клиента или трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и/или заплати разходите по доставката, както и цената на стоката. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчката на клиента се доставя на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и търговецът се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.
Поръчката на клиента се доставя нормално в срок до 5 работни дни, който започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката.
Търговецът се ангажира да информира клиента за осъществяването на доставката не по-късно от един работен ден преди датата на доставката.

5. Как да направите рекламация на поръчана и доставена стока?
Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащият Закон за защита на потребителите/ЗЗП/.

6. Лична информация
Информацията, която изискваме от Вас е необходима единствено и само за изпълнение на Вашата поръчка и ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно.

7. Освобождаване от отговорност
Сайтът не поема никаква отговорност:
- относно материали, публикувани от клиенти на сайта, съдърващи противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или насаждащо верска нетърпимост или окуражаващо поведение нарушаващо законите в страната и обществения ред, както и при публикуване от клиент в сайта на неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, неправомерно използване на чужда интелектуална собственост, картина, звук, образ и др.п., които накърняват чужди имуществени и/или неимуществени права.
- за изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които този сайт oсигурява връзка.
- за вреди причинени при използване на предоставените стоки и услуги.
- използваните на сайта търговски марки и наименования са притежание на техните собственици. Този сайт не е официален представител на търговските марки и употребата им е с илюстративна цел.

8. Ограничения при ползване на сайта
Потребителите на сайта ползват свободно неговите ресурсите с изключение на тук описаните ограничения, а така също и други общовалидни ограничения.
- потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на търговеца.
- на потребителите на сайта е забранено неговото използване за предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, порнографско или насаждащо верска нетърпимост или окуражаващо поведение нарушаващо законите в страната.
- потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта чужд обект на авторско право или обекти на чужда интелектуална собственост, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени и/или неимуществени права и интереси на трети лица.
- потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
- потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права и интереси на трети лица.

Навсякъде, където се използва "търговец" се има предвид фирма “Синя звезда - Хаджитодев и сие” СД.
  Начало| Продукти|Полезно|Сътрудничество|Консултация|Общи условия| Контакти    © 2015, X-Digital